PSIHOTERAPEVTSKA PROPEDEVTIKA

Seminar stalnega strokovnega izpopolnjevanja PSIHOTERAPEVTSKA PROPEDEVTIKA poteka od novembra 2020 do junija 2021 v Ljubljani.

Seminar bo izveden v petih srečanjih po deset pedagoških ur.

Propedevtične vsebine seminarja:

–          terminologija;

–          osnove diagnostike (znaki duševnih motenj);

–          simptomi duševnih motenj;

–          posledice duševnih motenj;

–          epidemiologija duševnih motenj;

–          neželeni učinki zdravil;

–          stigma in diskriminacija;

–          rehabilitacija pri duševnih motnjah;

–          psihoanalitična diagnostika.

Seminar bo izveden ob naslednjih terminih:

7. november 2020: 9.00-13.00 in 14.00-18.00

5. december 2020: 9.00-13.00 in 14.00-18.00

6. februar 2021: 9.00-13.00 in 14.00-18.00

3. april 2021: 9.00-13.00 in 14.00-18.00

5. junij 2021: 9.00-13.00 in 14.00-18.00

V primeru razglašene epidemije se vsako srečanje, ki bi potekalo v živo, nadomesti s srečanjem na daljavo preko računalniške aplikacije. Vsi termini (datumi ter časovni razpored) ostanejo nespremenjeni.

 

 

Dodaj odgovor