O ZDRUŽENJU

STROKOVNI NAZIV R-PGT

Združenje plesno-gibalnih terapevtov Slovenije (ZPGTS) je krovna nacionalna strokovna organizacija za področje plesno-gibalne psihoterapije.

Dne 17.aprila 2021 je občni zbor združenja sprejel novo poimenovanje: Združenje plesno gibalnih psihoterapevtov Slovenije. Novo prečiščeno besedilo statuta združenja je v postopku potrditve na Upravni enoti v Ljubljani.

Združenje skrbi za razvoj strokovnega področja plesno-gibalne psihoterapije v Sloveniji: oblikuje in razvija strokovne ter etične standarde na področju plesno-gibalne psihoterapije ter organizira različne oblike stalnega strokovnega izpopolnjevanja.

Vodi REGISTER plesno-gibalnih terapevtov v Sloveniji. Vsi polnopravni člani združenja izpolnjujejo pogoje, ki jih za opravljanje dejavnosti plesno-gibalne psihoterapije predpisuje ZPGTS in so vpisani v register.

Upravni odbor ZPGTS za obdobje 2020-2022 so: predsednica Vesna Jevšenak, tajnica Tamara Sernec in blagajničarka Neva Kralj.

ZPGTS je v letu 2019 postalo članica Evropske zveze za plesno-gibalno terapijo (EADMT), v letu 2020 pa je bilo sprejeto v Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo (SKZP)S članstvom v SKZP  je  plesno-gibalna psihoterapija uvrščena na seznam v Sloveniji priznanih psihoterapevtskih pristopov. S tem se ZPGTS zavezuje k upoštevanju izobraževalnih, strokovnih in etičnih standardov, ki jih za področje psihoterapije določa Evropska zveza za psihoterapijo (EAP). 

USTANOVITEV IN RAZVOJ ZPGTS

Združenje plesno-gibalnih terapevtov Slovenije je 18. maja 2018 ustanovilo šest ustanovnih članic: Ljudmila Brezigar, Vesna Jevšenak, Neva Kralj, Aleksandra Schuller, Tamara Sernec in Alenka Lin Vrbančič Simonič.

POMEMBNI DOGODKI IN MEJNIKI:

  • marca 2019 je v Kopru potekal prvi simpozij Združenja plesno-gibalnih terapevtov, ki se je odvijal na UP Fakulteti za humanistične študije pod naslovom “Plesno-gibalna terapija v vzgoji in izobraževanju”. (1. simpozij ZPGTS);
  • oktobra 2019 je  bilo ZPGTS sprejeto kot polnopravna članica EADMT;
  • marca 2020 je ZPGTS postalo članica SKZP;
  • 16. oktobra 2020 je ZPGTS organiziralo STROKOVNI DAN ZPGTS;
  • november 2020 – junij 2021 poteka seminar PSIHOTERAPEVTSKA PROPEDEVTIKA.