O ZDRUŽENJU

STROKOVNI NAZIV R-PGT

   

Združenje plesno-gibalnih psihoterapevtov Slovenije (ZPGPS) je krovna nacionalna strokovna organizacija za področje plesno-gibalne psihoterapije.

Združenje skrbi za razvoj strokovnega področja plesno-gibalne psihoterapije v Sloveniji: oblikuje in razvija strokovne ter etične standarde na področju plesno-gibalne psihoterapije ter organizira različne oblike stalnega strokovnega izpopolnjevanja.

Vodi REGISTER plesno-gibalnih psihoterapevtov v Sloveniji. Vsi polnopravni člani združenja izpolnjujejo pogoje, ki jih za opravljanje dejavnosti plesno-gibalne psihoterapije predpisuje ZPGPS in so vpisani v register.

Upravni odbor ZPGPS za obdobje 2022-2026 so: predsednica Alenka Lin Vrbančič Simonič, tajnica Tamara Sernec in blagajničarka Vesna Jevšenak.

ZPGPS je v letu 2019 postalo članica Evropske zveze za plesno-gibalno terapijo (EADMT), v letu 2020 pa je bilo sprejeto v Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo (SKZP)S članstvom v SKZP  je  plesno-gibalna psihoterapija uvrščena na seznam v Sloveniji priznanih psihoterapevtskih pristopov. S tem se ZPGPS zavezuje k upoštevanju izobraževalnih, strokovnih in etičnih standardov, ki jih za področje psihoterapije določa Evropska zveza za psihoterapijo (EAP).