O ZDRUŽENJU

STROKOVNI NAZIV R-PGT

   

Združenje plesno-gibalnih psihoterapevtov Slovenije (ZPGPS) je krovna nacionalna strokovna organizacija za področje plesno-gibalne psihoterapije.

Dne 17.aprila 2021 je občni zbor združenja sprejel novo poimenovanje: Združenje plesno gibalnih psihoterapevtov Slovenije. Novo prečiščeno besedilo statuta združenja je z januarjem 2022 potrjeno tudi na Upravni enoti v Ljubljani.

Združenje skrbi za razvoj strokovnega področja plesno-gibalne psihoterapije v Sloveniji: oblikuje in razvija strokovne ter etične standarde na področju plesno-gibalne psihoterapije ter organizira različne oblike stalnega strokovnega izpopolnjevanja.

Vodi REGISTER plesno-gibalnih psihoterapevtov v Sloveniji. Vsi polnopravni člani združenja izpolnjujejo pogoje, ki jih za opravljanje dejavnosti plesno-gibalne psihoterapije predpisuje ZPGPS in so vpisani v register.

Upravni odbor ZPGPS za obdobje 2022-2026 so: predsednica Alenka Lin Vrbančič Simonič, tajnica Tamara Sernec in blagajničarka Vesna Jevšenak.

ZPGPS je v letu 2019 postalo članica Evropske zveze za plesno-gibalno terapijo (EADMT), v letu 2020 pa je bilo sprejeto v Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo (SKZP)S članstvom v SKZP  je  plesno-gibalna psihoterapija uvrščena na seznam v Sloveniji priznanih psihoterapevtskih pristopov. S tem se ZPGPS zavezuje k upoštevanju izobraževalnih, strokovnih in etičnih standardov, ki jih za področje psihoterapije določa Evropska zveza za psihoterapijo (EAP). 

USTANOVITEV IN RAZVOJ ZPGPS

Združenje plesno-gibalnih psihoterapevtov Slovenije je 18. maja 2018 ustanovilo šest ustanovnih članic: Ljudmila Brezigar, Vesna Jevšenak, Neva Kralj, Aleksandra Schuller, Tamara Sernec in Alenka Lin Vrbančič Simonič.

POMEMBNI DOGODKI IN MEJNIKI V RAZVOJU ZPGPS:

  • 20. marec 2019: v sodelovanju z Univerzo na Primorskem (UP FHŠ in UP PEF) izvedemo simpozij “Plesno-gibalna terapija v vzgoji in izobraževanju” (1. simpozij ZPGPS);
  • 5. oktober 2019:  Združenje postane polnopravna nacionalna članica  EADMT;
  • 17. marec 2020: Združenje je sprejeto v SKZP;
  • 16. oktober 2020: STROKOVNI DAN ZPGPS 2020;
  • študijsko leto 2020/21: seminar stalnega strokovnega izpopolnjevanja z dr. Vesno Švab in dr. Simonom Brezovarjem, PSIHOTERAPEVTSKA PROPEDEVTIKA;
  • 23. oktober 2021:  STROKOVNI DAN ZPGPS 2021, webinar z britansko plesno-gibalno psihoterapevtko in supervizorko Susan Scarth, “Gibanje, ples in rezilientnost”.
  • 12. november 2022: STROKOVNI DAN ZPGPS 2022, webinar z nizozemska plesno – gibalno psihoterapevtko Rosemarie Samarriter, “Gibalna metafora v plesno-gibalni psihoterapiji”.