PROGRAM STALNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA ZPGPS v letu 2024

 Sreda, 24. januar 2024, od 19. do 20.30. ure, Zoom strokovno srečanje

PERSPEKTIVE UMETNOSTNIH TERAPIJ V SLOVENSKEM IN EVROPSKEM PROSTORU

Za uvod v program stalnega strokovnega izpopolnjevanja ZPGPS smo podali pobudo za strokovno srečanje na temo razvoja umetnostnih terapij in k sodelovanju povabili vsa strokovna združenja ter posameznike, ki delujemo na področju UT v Sloveniji. Razpravo bo koordinirala Alenka Lin Vrbančič Simonič, predsednica ZPGPS, želimo pa si aktivne udeležbe vseh sodelujočih. Uvodoma se bodo predstavila vsa štiri strokovna združenja (SZUT, ZLIT, ZGTS in ZPGPS), sledila bo odprta razprava o aktualnih razvojnih izzivih področja umetnostnih terapij, ki se bo osredotočala tudi na iskanje možnosti za izmenjavo izkušenj in znanj ter skupnih poti strokovnega povezovanja. Udeležba na dogodku je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava na e-naslov: info@zpgps.si.

V obdobju od 31. januarja do 25. septembra 2024 pa bo potekal modul stalnega strokovnega izpopolnjevanja ZPGPS, sestavljen iz šestih izobraževalnih dogodkov v izvedbi članic ZPGPS in gostujoče predavateljice Julie Morozove:

 sreda, 31. januar 2024, od 19. do 20.30.ure, Zoom predavanje

Vesna Jevšenak: PREVENTIVNA VLOGA PLESNO–GIBALNE PSIHOTERAPIJE V VRTCIH

 sreda, 27. marec 2024, od 19. do 20.30.ure, Zoom predavanje

Tamara Sernec: VLOGA PLESNO-GIBALNEGA PSIHOTERAPEVTA V REDNI OŠ PRI DELU Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI IN ŠIRŠE 

 sreda, 22. maj 2024, od 19. do 20.30.ure, Zoom predavanje

Alenka Lin Vrbančič Simonič: »DIHAM, ŽIVIM, PLEŠEM, LJUBIM«: GIBANJE IN USTVARJALNOST V PROCESIH POMOČI OB IZGUBAH, KRIZI IN ŽALOVANJU

 petek, 5. julij 2024, od 19. do 20.30.ure, Zoom predavanje

Julia Morozova: PROSTORI PREHODA IN MOŽNOST SPREMEMBE

sobota, 6. julij 2024, od 9. do 18.ure, Maribor (različne lokacije), delavnica

Julia Morozova: PLESNO-GIBALNA PSIHOTERAPIJA V (NE)KONVENCIONALNIH OKOLJIH

 sreda, 25. september 2024, od 19. do 20.30.ure, Zoom predavanje

Aleksandra Schuller: SPLOŠNI (PT), SKUPNI (UT) IN SPECIFIČNI DEJAVNIKI SPREMEMBE V PLESNO-GIBALNI PSIHOTERAPIJI

 

Prijave za posamezna predavanja in delavnico sprejemamo do zapolnitve prostih mest. Ob zgodnji prijavi in plačilu kotizacije do 31. januarja 2024 je cena celotnega modula strokovnega izpopolnjevanja (5 predavanj in delavnica) 200 EUR. Cena posameznega Zoom predavanja znaša 20 EUR; udeležba na izobraževalnih aktivnostih gostujoče predavateljice (predavanje in delavnica Julie Morozove) pa 170 EUR. Dodatne informacije in prijave: info@zpgps.si.

 

Pregled vsebin:

 

sreda 31. januar 2024, od 19. do 20.30.ure, predavanje

Vesna Jevšenak: PREVENTIVNA VLOGA PLESNO–GIBALNE PSIHOTERAPIJE V VRTCIH

V predavanju bo predstavljen način dela z otroki v vrtcih, ki temelji na plesno-gibalni psihoterapiji z namenom preventive. Poudarjena bo ključna vloga varnega okolja; sproščeno vzdušje in sprejemanje raznolikosti otrok sta pogoja za spodbujanje njihovega raziskovanja in ustvarjalnosti. Predavanje bo osredotočeno na pomen gibanja in plesa za samozavedanje, soustvarjanje odnosov ter socializacijo otrok. Pojasnjena bo tudi vrednost sproščenega preizkušanja, raziskovanja in spoznavanja spontanega giba, ki izvira iz otrokovega notranjega doživljanja. Namen predavanja je predstaviti vlogo, ki jo lahko ima plesno-gibalna psihoterapija pri krepitvi psihične odpornosti otrok, s čimer podpira njihov celostni razvoj. Vsebine bodo predstavljene na praktičnih primerih.

 

sreda, 27. marec 2024, od 19. do 20.30.ure, predavanje

Tamara Sernec: VLOGA PLESNO-GIBALNEGA PSIHOTERAPEVTA V REDNI OŠ PRI DELU Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI IN ŠIRŠE 

Generacije, ki vstopajo v osnovno šolo, prinašajo s seboj raznolike vzgojne izzive, s katerimi se pedagoški kader včasih težko spopada. Različne težave in stiske otrok pogosto presegajo zgolj pedagoške kompetence. V odgovor na to se šole odpirajo drugim strokovnjakom in pristopom, ki niso le pedagoški, temveč tudi psihoterapevtski. Plesno-gibalna psihoterapija (PGP) je utelešen pristop, ki celostno vpliva na vse vidike otrokovega razvoja in je še posebej uspešna oblika pomoči učencem s posebnimi potrebami. Predstavljena bo vizija vključevanja plesno-gibalnega psihoterapevta v osnovno šolo na podlagi teoretičnih osnov in izkušenj iz prakse. Koristi PGP niso omejene le na osnovne šole, temveč so lahko uporabne v različnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah (vrtci, osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, vzgojno-varstveni centri, srednje šole). Za uspešno vključevanje PGP v vzgojno-izobraževalne institucije je pomembno izpostaviti tudi ovire in izzive ter se zavedati pomena etičnih načel in standardov vezanih na delo z otroci in mladostniki.

 

sreda, 22. maj 2024, od 19. do 20.30. ure, predavanje

Alenka Lin Vrbančič Simonič: DIHAM, ŽIVIM, PLEŠEM, LJUBIM: GIBANJE IN USTVARJALNOST V PROCESIH POMOČI OB IZGUBAH, KRIZI IN ŽALOVANJU

Izgube, žalovanja in krize so, četudi se z njimi srečujemo v zelo raznolikih življenjskih obdobjih, okoliščinah in iz različnih doživljajskih perspektiv, neizbežno del vsakega človeškega življenja. Gibanje je temeljna značilnost življenja, ki se v gibanju človeka razvija in odraža kot njegova edinstvena kvaliteta – nebesedni podpis. Vsako, tudi najmanjše in najbolj enostavno  gibanje ima svoj potencial, ki v varnem prostoru in ustreznih spodbudah ter podpori najprej zaživi in se razvija kot ustvarjalni impulz, kasneje pa vedno bolj tudi kot zavestna izbira, odločitev in delovanje. Predstavljena bodo specifična izhodišča in značilnosti integrativne multimodalne plesno-gibalne psihoterapije, ki so ključna za razreševanje duševne stiske, povezane z različnimi izgubami, krizo in žalovanjem. Tekom predavanja bo s primeri iz prakse ilustrirano, kako v procesih pomoči in podpore ob izgubi, krizi in žalovanju v različnih okoljih izbiramo in oblikujemo ustrezne intervencije na celotnem kontinuumu duševnega zdravja. Podani bodo tudi predlogi enostavnih strategij in dejavnosti, ki jih je predavateljica razvila pri delu v različnih okoljih in jih je mogoče aplicirati v delo različnih strokovnjakov delujočih na področju duševnega zdravja.

 

petek, 5. julij 2024, od 19. do 20.30. ure, predavanje

Julia Morozova: PROSTORI PREHODA IN MOŽNOST SPREMEMBE

Predstavljeni bodo teoretski koncepti, povezani z možnostmi plesno-gibalne psihoterapije v različnih kontekstih, tudi v naravnem okolju: priprava na delavnico.

sobota, 6. julij 2024, od 9. do 18.ure, delavnica v živo (Maribor)

Julia Morozova: PLESNO-GIBALNA PSIHOTERAPIJA V (NE)KONVENCIONALNIH OKOLJIH

»Tranzicijski prostor« Donalda Winnicotta je mesto izkušnje med zunanjim in notranjim svetom; ne pripada nobenemu od njiju, a vendarle obstaja skozi oba; v njem se lahko rodita in razvijata imaginacija in ustvarjalnost. Kaj vse je potrebno za ustvarjanje »prostorov prehoda« v terapevtski sobi in zunaj nje? V poteku delavnice bomo izkusili različna okolja (studio/galerija, naravno okolje/delo na prostem), raziskovali specifike teh prostorov ter njihov vpliv na posameznikovo doživljanje sebe in terapevtskega odnosa. Zanimalo nas bo, kateri notranji in kateri okoljski dejavniki lahko podpirajo občutek varnosti, utelešeno prisotnost, ustvarjalni proces in poiesis kot pomembne dejavnike spremembe na področju PGP oziroma umetnostnih terapij nasploh.

Julia Morozova je registrirana plesno-gibalna terapevtka, supervizorka in predavateljica ter izvajalka tehnike Landscape analytics. Po svoji osnovni izobrazbi je zdravnica s specializacijo in večletnimi delovnimi izkušnjami na področju porodništva, ki se je po opravljeni drugi specializaciji iz plesno-gibalne terapije (moskovski Inštitut za praktično psihologijo in psihoanalizo, 2002) preselila na Nizozemsko. Ima obsežne izkušnje z izvajanjem PGP v kliničnih okoljih/ustanovah kakor tudi v zasebni praksi. Je predavateljica na različnih vzhodnoevropskih programih s področja PGP in umetnostnih terapij ter soustanoviteljica in programska direktorica inštituta TAOMI-Therapeutic Art of Movement Institute. V letih 2012-2018 je bila  članica upravnega odbora EADMT-Evropskega združenja za plesno gibalno terapijo, kjer je trenutno aktivna tudi kot koordinatorka skupine za konferenčno dejavnost EADMT.

 

sreda, 25. september 2024, od 19. do 20.30. ure, Zoom predavanje

Aleksandra Schuller: SPLOŠNI (PT), SKUPNI (UT) IN SPECIFIČNI DEJAVNIKI SPREMEMBE V PLESNO-GIBALNI PSIHOTERAPIJI

V zadnjih letih tudi na področju umetnostnih terapij (UT) nastajajo pregledne študije, katerih namen je identifikacija osnov za vzpostavitev na dokazih utemeljene teorije in prakse UT. Zaradi specifičnega razvoja področja in izrazite interdisciplinarnosti/integrativnosti/intermodalnosti, ki je prisotna v praksi večine umetnostnoterapevtskih modalitet, ni preprosto odgovoriti na vprašanje, kaj so specifični dejavniki oziroma mehanizmi spremembe na področju plesno-gibalne psihoterapije (PGP) kakor tudi ne na vprašanje, kako najti skupni jezik za opredelitev tistih dejavnikov spremembe, ki so skupni in značilni za vse vrste umetnostnih terapij. Predavanje bo predstavilo aktualno stanje raziskav in razvojne izzive, s katerimi se sooča področje UT, skupaj z njim pa tudi PGP.