REGISTER PG PSIHOTERAPEVTOV

Register plesno-gibalnih psihoterapevtov (R-PGP) je urejen po abecednem vrstnem redu, za več informacij sledite zeleno označenim povezavam.

Vesna Jevšenak je plesno-gibalna psihoterapevtka (R-PGP) s specializacijo v TBMA (The Body Mind Approach® for People with Medically Unexplained Symptoms, ki ga je razvila dr. Helen Payne s sodelavci). Pred specialističnim študijem Pomoči z umetnostjo-smer ples in gib (UL PEF, 2014) je zaključila dodiplomski študij prava (UL PF, 2004). Že v zgodnji mladosti se je začela ukvarjati z izraznim plesom ter s študijem orientalskih in indijskih plesov; je tudi izkušena plesna pedagoginja. V zasebni praksi izvaja skupinsko in individualno plesno-gibalno psihoterapijo za odrasle, vodi pa tudi plesno-gibalne delavnice za predšolske otroke v rednih in razvojnih oddelkih vrtcev. Stik: info@ples-in-terapija.si, www.ples-in-terapija.si

Dr. Aleksandra Schuller je plesno-gibalna psihoterapevtka (R-PGP), specializirana za PGP pristop Avtentično gibanje (The Discipline of Authentic Movement je v letih 2010-2012 študirala pri dr. Janet Adler) in za transmodalitetni/transprofesionalni supervizijski pristop Ustvarjalna supervizija. Je tudi magistrica Pomoči z umetnostjo in specializantka analitične psihologije/jungovske analize. Izkušnje z umetnostnoterapevtsko prakso v kliničnih in edukacijskih okoljih so podlaga njenega zaupanja v terapevtski potencial estetskega izkustva in (samo)raziskovanja s pomočjo različnih umetniških medijev: dela z odraslimi, s posamezniki in z malimi skupinami. Kot predavateljica sodeluje s slovenskimi in drugimi evropskimi visokošolskimi ustanovami: njeno pedagoško delo se osredotoča na uprizoritvene študije, umetnostne terapije in na umetniški praksi temelječe raziskovanje.  Stik: aleksandra.schuller@guest.arnes.si

Tamara Sernec je plesno-gibalna psihoterapevtka (R-PGP) in prva slovenska specialistka The Ways of Seeing Method®, v elementih plesno-gibalne psihoterapije utemeljenega pristopa, ki ga je za umetnostnoterapevtsko delo z otroki in družinami razvila dr. Suzi Tortora. Je specialistka Pomoči z umetnostjo-smer ples in gib ter profesorica defektologije s petnajstletnimi izkušnjami na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike: v središču njenega strokovnega delovanja so otroci s posebnimi potrebami v osnovnošolskem okolju, za katere izvaja tudi plesno-gibalne delavnice. Njeno nadaljnje strokovno izpopolnjevanje poteka na SFU Ljubljana, kjer je vključena v podiplomski študijski program Psihoterapija otrok in mladostnikov. Stik: tamarasernec@gmail.com

Alenka Lin Vrbančič Simonič je plesno-gibalna psihoterapevtka (R-PGP) in logoterapevtka, specialistka The Ways of Seeing Method® dr. Suzi Tortora, v elementih plesno-gibalne psihoterapije utemeljenega pristopa za umetnostnoterapevtsko delo z otroki in družinami. Univerzitetna diplomirana pedagoginja in filozofinja z zaključenim programom strokovnega izpopolnjevanja za delo z otroki s čustveno-vedenjskimi težavami ter motnjami vedenja in osebnosti. Je tudi  specialistka  Pomoči z umetnostjo-smer ples in gib. Ima 27 let delovnih izkušenj s preventivnim, svetovalnim in terapevtskim delom z različnimi ciljnimi skupinami na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, duševnega zdravja in psihosocialne rehabilitacije. Je ustanoviteljica in strokovna vodja Inštituta IZIS: pod krovnim konceptom »Štirje časi« ustvarja, razvija in izvaja preventivne, podporne in terapevtske programe za posameznike, pare, skupine in skupnosti. Plesno-gibalno psihoterapijo izvaja z otroki in mladostniki ter njihovimi družinami, prav tako z odraslimi posamezniki in skupinamiStik: alenka.lin.simonic@izis.si, izis.si